CLP label maken

De CLP-verordening is een verordening van de Europese Unie uit 2008, die het EU-systeem van indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels afstemt op het wereldwijd geharmoniseerde systeem. Om je kaarsen en ambachtelijke producten aan het publiek te kunnen verkopen, moet je ervoor zorgen dat al je producten aan de CLP-verordening voldoen. Je CLP-etiket moet stevig zijn aangebracht op een of meer oppervlakken van de verpakking van je product die je stof of mengsel onmiddellijk bevat.

Productidentificatie

Dit is de naam van je product, geurstof of mengsel en moet duidelijk aangeven wat het voorwerp is. Je kunt naast de naam ook andere dingen vermelden, zoals een batchnummer of een SKU. Je productidentificatie moet helemaal bovenaan je etiket staan, zodat het product gemakkelijk te identificeren is.

Allergeneninformatie / INCI

Allergeneninformatie beschrijft alle allergene ingrediënten die de gevaren van je product vormen. Volgens de voorschriften mogen er niet meer dan vier chemische stoffen op het etiket staan, tenzij het nodig is om er meer op te nemen vanwege de aard en de ernst van het gevaar.

Je kunt de Allergenen informatie vinden in de Allergenen PDF documentatie op de product pagina en op de product pagina zelf onder het kopje INCI.

Signaalwoord

Een signaalwoord geeft je klant aan of een gevaar ernstig of minder ernstig is. Het etiket moet het relevante signaalwoord bevatten in overeenstemming met de indeling van de gevaarlijke stof of het mengsel. Als je product een ernstiger gevaar vertoont, moet op het etiket het signaalwoord “gevaar” staan, en bij minder ernstige gevaren het signaalwoord “waarschuwing”.

Gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen

Wat betreft gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen moet je etiket de relevante gevarenaanduidingen bevatten die de aard en ernst van de gevaren van je product beschrijven. Je etiket moet ook de relevante voorzorgsmaatregelen bevatten, die adviseren over maatregelen om schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid of het milieu als gevolg van de gevaren van je product te voorkomen of tot een minimum te beperken.

Je kunt de voorzorgsmaatregelen die bij het gevarenpictogram horen hier vinden: https://echa.europa.eu/regulations/clp/clp-pictograms

Gevarenpictogrammen

Een gevarenpictogram is een pictografische voorstelling van een bepaald gevaar dat je product kan opleveren. De indeling van je stof of mengsel bepaalt dus welke gevarenpictogrammen op je etiket moeten staan. Je moet pictogrammen weergeven voor alle bijbehorende gevaren. Bij een CLP moeten je gevarenpictogrammen de vorm hebben van een vierkant met een puntige ruitvorm en een zwart symbool op een witte achtergrond met een rode rand. Het is ook vermeldenswaard dat elk gevarenpictogram minstens een vijftiende van de oppervlakte van je etiket moet beslaan, maar de minimale oppervlakte mag niet minder zijn dan 1 vierkante centimeter. Pictogrammen mogen niet kleiner zijn dan 2 cm x 2 cm voor een beperkte hoeveelheid. Pictogrammen en gevarenaanduidingen zijn alleen vereist boven 125ml/gram, daaronder is er slechts één vereist.

Je kunt de gevarenpictogrammen vinden in de MSDS op de product pagina.

Adres en telefoonnummer leverancier

Voor verzekerings- en aansprakelijkheidsdoeleinden moet je je klant je adres en telefoonnummer geven. Klanten hebben volgens de wet het recht te weten met wie ze een contract aangaan. De belangrijkste wetten die hierop betrekking hebben zijn de Companies Act 2006 (of je nu een Limited Company bent of niet) en voor websites de “e-commerce Regulations”. Dit zorgt ervoor dat klanten gemakkelijk contact met je kunnen opnemen over het bovenstaande of zaken die met je product te maken hebben. Je moet nog steeds een adres en telefoonnummer opgeven, ook als je geen bedrijf hebt; dit omvat je bedrijfsnaam, de naam van de wettelijke eigenaar en een geografisch adres waar wettelijke documenten naartoe gestuurd kunnen worden. Deze eisen gelden voor ontvangstbewijzen, facturen, bestellingen en correspondentie die in het kader van je bedrijf worden afgegeven. Je gegevens zorgen ervoor dat jij en je bedrijf gemakkelijk traceerbaar zijn.

Welk % CLP-etiket moet ik gebruiken?

Bij het maken van een CLP-etiket moet je het juiste percentage gebruiken. Je kunt je geurbelasting overschatten, maar niet onderschatten.

Als je een kaars of wax melt maakt, raden we aan om ongeveer 6-10% geurolie te gebruiken, daarom kun je ons 10% CLP label gebruiken omdat dit alles onder de 10% dekt, je hebt geen 6% CLP nodig omdat de 10% je nog steeds dekt.

Als je een rietverspreider, roomspray of plugin maakt, raden we aan om ongeveer 15-25% geurolie te gebruiken, daarom moet je ons 25% CLP label gebruiken omdat dit alles onder de 25% dekt, je kunt bijvoorbeeld geen 10% CLP label gebruiken als je lading 15% is, dan moet je overschatten.

Omdat onze Augeo Reed Diffuser Base gevaarlijk is, hebben we voor 80% een SDS verstrekt dat je moet gebruiken als je het verkoopt.

Waar moet ik mijn CLP plaatsen?

Je CLP moet zichtbaar zijn, gemakkelijk leesbaar en in een horizontale positie.

Als je je CLP niet aan je product kunt bevestigen vanwege de vorm, kun je het bevestigen met een zwaailabel waarbij dezelfde regels gelden.

Je CLP moet op je eindproduct zitten. Als je je product in een doos plaatst, moet je CLP op het product zitten en niet op de doos.

Welke diffuserbasissen zijn gevaarlijk?

Onze Augeo Reed Diffuser Base is gevaarlijk en moet op je CLP etiket, bij gebruik naast een parfum moet je een gecombineerd CLP etiket maken.

Onze website gebruiken om je CLP te vinden

Geuren bevatten een reeks verschillende chemicaliën die als potentieel schadelijk worden geclassificeerd en op de verpakking moeten worden vermeld. De chemicaliën in elk parfum zijn allemaal verschillend. We hebben een gegevensblad beschikbaar voor elke geur die we leveren.

Een kaars kan over het algemeen 10% geurolie bevatten, dus leveren we voor elke geur een informatieblad van 10%. Ga naar de productpagina van de geur en daar vind je het MSDS.

Eenmaal gedownload, open je het gegevensblad en scroll je naar hoofdstuk 2.2 ‘Labelelementen’.

Alles in dit gedeelte moet direct op het etiket van je kaars worden gezet.

CLP-etiketten en veiligheidsinformatiebladen zijn er in 100%, 25% en 10%. Als je een kaars maakt met 10% geurolie dan is een CLP van 10% voldoende. Is de 10% er niet dan kun je ook de 100% gebruiken. Bij het maken van diffusors kun je tot 25% geurolie gebruiken, dus is een CLP van 25% in orde. Je kunt merken dat de pictogrammen anders kunnen zijn bij een ander percentage. Dat komt omdat wat bij 100% als schadelijk kan worden beschouwd, dat bij 10% niet is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *